MARS min måned.
Birthstone is Aquamarine.
http://www.dayofbirth.co .uk/
Det er 11 270 som heter Jorunn i Norge.
Viktige merkedager i mars
Fastelavnssøn dag
Blåmandag
Den internasjonale kvinnedagen
Feittirsdag
Askeonsdag
Gregormesse
St. Patricks dag
Vårjevndø gn
Vårfrumesse - Maria budskapsdag