Jeg er fra Narvik men bor nå i Bergen på tyvende året, mye har skjedd i mellomtiden både av godt og vondt, men det er vel slik det skal være.Jeg har mange forskjellige hobbyer, kanskje litt for mange, akkurat nå er det maling med olje på lerret som står mitt hjerte nærmest.Jeg er også opptatt av humanitært arbeid og er medlem av forskjellige organisasjoner. Det er en god følelse ,selv om det bare blir en liten dråpe i havet.
Ta denne duen med deg, som et symbol på, og ønske om en fredeligere og bedre verden for alle mennesker og dyr.
I'm from Narvik, but now lives in Bergen on the twentieth year, much has happened in the meantime, both of the good and bad times, but it's just the way it should be.I have many different hobbies, perhaps too many, right now there is paint with Oil on canvas that is my heart nearest.I am concerned with humanitarian work too and is a member of various organizations. It's a good feeling, even if it is just becomes a small drop in the ocean.