last ned filene her
Åpne tubene i psp.
Punkt 1
Åpne et nytt transparent image 500x500
Forgrunns farge : ff440b
Bakgrunns farge :ab3305
Lag gradient med disse innstillingene.
Punkt 2
Åpne tuben JC Eireen_My Heart
Edit copy og lukk den.

Aktiver ditt image og paste as a new layer.
Åpne tuben LoveKiss pspimage

Edit copy og lukk den

Aktiver ditt image og paste as a new layer
Sett Blend Mode til Luminance
Punkt 3
Plasser tuben til venstre på imaget.
Punkt 4
Punkt 5
Åpne tuben Dove, edit copy og minimere den.

Aktiver ditt hoved image og paste as a new layer.

Plasser tuben øverst til høyre.

Merge All Flatten.
Åpne et ny image 150x150
og fyll det med din bakgrunnsfarge.

Image Ad Border 5 pixler med hvit farge.
Selecter med Magic Wand
med disse innstillinger
og fyll det med din gold pattern.
Drop Shadows med disse innstillinger.
Gjenta med -2 i vertical og horizontal
Punkt 5
Velg en font og skriv Peace and Love .Lukk forgrunns farge og sett din gold pattern som bakgrunns farge. Drop Shadows som før.
Bruk Pic Tool til og sette den på skrå nedrst til høyre.
Merge visible.
Ad Border 5 pixler hvit og selecter med Magic Wand. Fyll med Gold Pattern
Ad Border 20 pixler hvit , selecter og fyll det med din bakgrunns farge.Så 5 pixler med Gold Pattern.
Punkt 6
Sett på ditt navn og du er ferdig. Well done.